X-presion 作品集:Arara
图片说明:X-presion 作品集:Arara // Produced by X-presion Producciones+BSG // Hair: X-presion.eu // Photo: Gustavo Lopez // Assistant: Curro de los Rios // Art Direction: X-presion+Gustavo Lopez+FloresBorealis